Velkommen til min hjemmeside www.retsteologi.dk

carl_lomholt

Carl Lomholt

Her vil man foruden et kortfattet CV bl.a. finde den Ph.D.-afhandling, som jeg forsvarede ved Aarhus Universitet i 2003, og som jeg har opdateret med enkelte tilføjelser i 2008. Dens tema "Din fattiges Ret" står på hebraisk som hjemmesidens overskrift.

Med udgangspunkt i Israels ældste retsbog, kaldet ”Pagtsbogen”, der står som et indskud i 2.Mosebog (Exodus), kap. 20,22 – 23,33, er afhandlingen en redegørelse for retsopfattelsen i det tidlige Israel, dvs. omtrentligt perioden mellem år 1000 og 700 f.Kr. - Aktuelt rejses spørgsmålet, om retsopfattelsen og menneskesynet, der fremgår af denne gamle retsbog, som hører til de betydeligste kilder i den vestlige kulturkreds, er et muligt korrektiv til moderne retsforståelse.

Desuden vil jeg bringe nogle artikler, som jeg har skrevet med afsæt i forannævnte arbejde, og andre med fængselsfaglige emner, der reflekterer erfaringer fra de 25 år, hvor jeg var ansat ved Statsfængslet i Horsens.


Carl Lomholt,

Pens. fængselspræst, ph.d.

 

 

Ph.D. -afhandling og CV:

DIN FATTIGES RET

Bilag: Deutsche Zusammenfassung

Curriculum Vitae

Artikler (se også i Curriculum Vitae under ”Udgivelser”):

”Skriftfund i Terebintedalen. En af de ældste hebraiske indskrifter”:
Præsteforeningens Blad, udg. af Den Danske Præsteforening, 100. årgang, nr. 46/2010, s. 99-1007.

”Til gengæld. – Retsopgør som hævn eller forlig”:
Kultur & Klasse, 36. årgang, nr. 105/2008, Forlaget Medusa, s. 82-101.

Præsteforeningens Blad, udg. af Den Danske Præsteforening, 99 årgang, nr. 34/2009, s. 691-699, og nr. 35/2009, s. 717-724.

 

”Barmhjertigheden i tusind slægtled. – Om tilgivelsen i Det Gamle Testamente”:
Kritisk Forum for praktisk teologi, nr. 126/2011, Forlaget Anis, s. 22-36.

 

”Kirken er ikke for Guds bedste børn. - Gudstjenesten i fængselskirken”:
Fængselshistorisk Selskab, årsskrift 2010, s. 35-72.

 

”Ruth Vermehren (1894 – 1973) – frontkæmper, ildsjæl og fængselspræst på livstid”:
Fængselshistorisk Selskab, årsskrift 2010, s. 135-160.

 

”Tilgivelsens teologi i Det Gamle Testamente”:
Dansk Teologisk Tidsskrift, 78. årgang, nr. 1/2015, Forlaget Anis, s. 21-44

 

”Soning, tilgivelse og ansvar - i totalinstitutionens Kontekst”:
Kritisk Forum for praktisk teologi, nr. 165/2021 (Internetudg.)